Dana Lim Glättvätska 901 Spray

Specialutvecklad för avjämning av silikon, MS-polymer, PU-fogmassor och vattenburet kitt. Dana Lim Glättvätska 901 Spray är färdig att använda och fungerar på de flesta byggmaterial. Minimerar risken för fogsläpp, gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen.
Antal appliceringar: 
1 applicering
Storlekar: 
290ml

Specialutvecklat glättmedel
Dana Lim Glättvätska 901 Spray är ett specialutvecklat medel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor, vattenburet kitt etc.

Färdigt att använda
Glättvätskan minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Dana Lim Glättvätska 901 används oförtunnad. Använd fogpinne som doppats eller mättats i glättningsvätskan, alternativt spraya direkt på fogmassan och glätta med antingen en torr eller våt fogpinne i +5°C till +40°C.

Rengöring
Glättvätskan kan sköljas av med vatten eller tas bort med Dana Lim Wipes Classic 914.

Utmärkt för Svanenmärkt
Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.