Dana Lim Lättspackel LH Medium Pro 629
Lättspackel LH Medium Pro 629

Dana Lim Lättspackel LH Medium Pro 629

Färdigblandat lättspackel av mycket hög kvalitet, för inomhusbruk i torra utrymmen. Dana Lim Lättspackel LH Medium Pro 629 används för professionell skarv- och bredspackling av väggar och tak gjorda av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m. Spacklet kan målas över med de flesta färgtyper.
Applicering: 
Spackel
Torktid: 
Beroende på skikttjocklek, fuktighet och temperatur. 8–10h (sliptorrt) under normala omständigheter.
Idealisk för: 
Räcker till: 
1 m²/liter vid 1 mm skikttjocklek (bredspackling), ca 0,3 liter/m (skarvspackling)
Produkttyp: 
Storlekar: 
10L

Professionellt högkvalitetsspackel för inomhusbruk
Dan Lim LH Medium Pro 629 är ett färdigblandat lättspackel av mycket hög kvalitet. Spacklet används inomhus i torra utrymmen, har god fyllförmåga och sjunker minimalt vilket ger minimalt svinn. Produkten appliceras med spackel och kan målas över med de flesta färgtyper.

För väggar och tak
Lättspacklet är speciellt utvecklat för professionell skarvspackling av gipsskivor. Produktens konsistens gör det enkelt att utföra spackling och montering av pappersremsa. Dan Lim LH Medium Pro 629 används även till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

CE-märkt och utmärkt för Svanenmärkt
Dana Lim Lättspackel LH Medium Pro 629 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS, kraven för spackling av gipsskiveskarvar och är CE-märkt enligt EN 13963. Dana Lim Lättspackel LH Medium Pro 629 är även registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkta bygge.