Dana Lim Termokitt 684

Flexibelt tixotropiskt plastiskt specialkitt. Dana Lim Termokitt 684 är tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsatser av konstgummi. Det används för kittning och reparation av fönster med både enkel- och isolerglas.
Applicering: 
Spruta
Antal appliceringar: 
1 applicering
Torktid: 
1–2 dygn (bildar hinna) vid +20 °C.
Idealisk för: 
Produkttyp: 
Storlekar: 
300ml, 0375l

Specialkitt
Dana Lim Termokitt 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsats av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre.

För kittning och reparation av fönster
Dana Lim Termokitt 684 används för kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Det kan användas inom- och utomhus och fäster på och skyddar glas, metall och trä.

Applicering
Dana Lim Termokitt 684 kan appliceras med kniv eller fogspruta vid +5 °C till +40 °C, dygnets minimitemperatur får inte understiga +5 C under härdningen. Ohärdat kitt rengörs med papper alternativt med terpentin eller luktfri petroleum

Kan övermålas
Kittet är tixotropisk och lättarbetat, det kan övermålas. Med ren linoljefärg kan övermålning, med försiktighet, göras direkt efter kittning. Med alkydfärg, plastalkydfärg eller acrylplastfärg ska övermålning ske efter 2–4 dygn. Det härdar till en skyddande hinna efter några dagar och under hinnan förblir kittet plastiskt.