Dana Lim Window Putty 685

Snabbhärdande väderbeständigt kitt som krymper minimalt. Dana Lim Window Putty 685 används till kittning av fönster och reparation av kittfalsar. Innehåller UV-skydd, kan målas över med de flesta vattenbaserade och vissa alkydfärger.
Applicering: 
Spackel, Spruta
Antal appliceringar: 
1 applicering
Torktid: 
Ca. 20 minuter (bildar hinna), 1–2 timmar (yttorr) och ca. 2–3 mm/dygn (genomhärdar) vid 20°C och 50% relativ luftfuktighet. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.
Idealisk för: 
Produkttyp: 
Storlekar: 
290ml

Snabbt kitt för fönster
Dana Lim Window Putty 685 är ett neutralt, ftalatfritt, snabbhärdande och väder- beständigt kitt som krymper minimalt. Kittet används till kittning av fönster och reparation av kittfalsar. Det fäster på trä, glas, färg, PVC, galvaniserad plåt och ett flertal andra ytor.

Övermålningsbart
Dana Lim Window Putty 685 innehåller UV-skydd, det härdar med luftens fukt till en elastisk massa. Kittet behöver inte målas över, men kan målas ca. ett dygn efter kittning, med de flesta vattenbaserade och vissa alkydfärger.

Applicering
Window Putty 685 appliceras med fogspruta. Hörnen rättas till med kittkniv, som dras mot hörnet. Kan också skrapas med silikonspackel eller liknande, alternativt glättas som en vanlig fogmassa, med fogpinne och Dana Lim Glättvätska 901 medan ytan fortfarande är öppen.

För rengöring och borttagning av material
Ohärdad massa tas bort med Dana Lim Wipes Classic 914 eller lacknafta. Torkat kitt avlägsnas mekaniskt.

Utmärkt för Svanenmärkt
Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge. Dana Lim Window Putty 685 finns även i BASTA och hos Byggvarubedömningen.