Skurgolv med lut och såpa - traditionell ytbehandling för sekelskifteslägenheter och hus

Skurade golv är förmodligen en av de äldsta ytbehandlingsformerna av trägolv. När lut används stannar gulningsprocessen, vilket gör att golvet ser "nytt" ut längre. Med vitpigmenterat lut och såpa får golvet ett ännu ljusare utseende, som passar särskilt bra i traditionella miljöer som sekelskifteslägenheter och hus.

Lutbehandlingen bevarar ljusheten i golvet

Pigmenterad trälut både bevarar ljusheten och färgar in träet. Eftersom lutbehandlingen inte är en slutbehandling, som skyddar golvet från slitage och annan påverkan, måste golvet slutbehandlas. Golvet kan slutbehandlas med en olja eller hårdvaxolja, men i det här exemplet väljer vi den mer traditionella slutbehandlingen med vitpigmenterad golvsåpa. Kom ihåg att golvet alltid måste slipas innan lutbehandling utförs. 

Såpan färgar in och skyddar

När lutbehandlingen är klar, normalt efter 24 timmar, appliceras den vitpigmenterade såpan. Behandlingen återupprepas tills golvet inte tar till sig mer såpa, normalt 2-3 gånger.


Gör alltid en provbehandling!
Träslag och ålder på träet påverkar slutresultatet. Gör alltid ett strykprov inklusive slutbehandling, innan hela ytan behandlas, för att kontrollera slutresultatet.