Auson Balsamterpentin
Auson Balsamterpentin

Auson Balsamterpentin

Ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till spädning av Auson Pigmenterad Trätjära, linolja, färger mm.
Produkttyp: 
Storlekar: 
1L, 5L, 25L

Biologiskt nedbrytbar
Balsamterpentin är en lättflyktig eterisk olja som erhålls genom extraktion ur barrträd. Ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som, likt tjära, innehåller många komponenter som trä behöver för bästa skydd.

Spädning av Auson Pigmenterad Trätjära
Vid målning på hårda träslag, timmer, hyvlat virke eller vid spraymålning med Auson Rödtjära, Svarttjära, GröntjäraBruntjära eller Svartbrun Tjära används Auson Balsamterpentin för spädning, så att produkterna får lättare att tränga in i träet.

Balsamterpentin används också för spädning av linolja, färger mm. 

Rengörande effekt
Auson Balsamterpentin löser fett och föroreningar från ytor som skall målas. Produkten har en mycket rengörande, desinficerande verkan och är fri från vatten och utfällningar. Ett gammalt recept för träbestrykning är en tredjedel vardera av balsamterpentin, trätjära och kokt linolja eller rå linolja.