Auson Imprex Trätjära 845
Auson Imprex Trätjära 845

Auson Imprex Trätjära 845

Ljus tunnare specialtjära som innehåller tallolja, tallbeck och Äkta Trätjära. Auson Imprex Trätjära 845 tränger in i träet, konserverar det och gör ytan vattenavvisande. Perfekt för behandling av ex. träbåtar, spåntak, sjöbodar och andra träbyggnader.
Applicering: 
Pensel
Antal appliceringar: 
2 appliceringar
Torktid: 
Torkar inte utan sugs in i materialet, varefter ytan känns torr. Detta kan ta från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Idealisk för: 
Räcker till: 
2-4 m²/liter 1:a applicering (beroende på underlag), 4-8 m²/liter 2:a applicering (beroende på underlag)
Produkttyp: 
Storlekar: 
1L, 3L, 10L

Ljus specialtjära
Auson Imprex har god inträngningsförmåga, konserverar träet och gör ytan vattenavvisande. En tunn ljus specialtjära som innehåller tallolja, tallbeck och Äkta Trätjära. Imprex är fri från fenoler, föroreningar och mineral-produkter.

För marin miljö och annat
Auson Imprex ger en naturligt vacker träyta och passar utmärkt för behandling av exempelvis båtar, spåntak, sjöbodar och andra träbyggnader samt drev och rep av naturfiber. Tjäran appliceras med pensel.