Auson Kallasfalt
Auson Kallasfalt

Auson Kallasfalt

Fuktskydd för husgrunder och betongytor, ovan eller under mark. Auson Kallasfalt kan även användas för grundstrykning av uttorkad takpapp, eller som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord.
Applicering: 
Pensel, Roller, Spruta
Antal appliceringar: 
1 applicering
Torktid: 
3-4 tim (yttorr), 6–12 h (genomtorr) vid 20grC, beroende på filmtjocklek
Idealisk för: 
Räcker till: 
2-3 m²/liter beronde på underlag
Produkttyp: 
Storlekar: 
1L, 5L, 10L
Övrigt: 
Produkten är bedömd i Sunda Hus

Fukt- och vattenskydd
Auson Kallasfalt är en lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta. Den används på husgrunder och betongytor ovan och under jord, eller som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under mark.

Utspädd med 10 – 20% Auson Alifatnafta kan produkten även användas för grundstrykning av uttorkad takpapp.

Appliceras på olika vis
Auson Kallasfalt kan appliceras med pensel eller roller, men även genom sprutning eller doppning. Produkten kan vid behov spädas ut med mindre mängd Auson Alifatnafta.