Auson Tjärolja
Auson Tjärolja

Auson Tjärolja

Tunnflytande terrassolja gjord på trätjära. Auson Tjärolja tränger djupt ner i träet, förhindrar uttorkning och sprickbildning. Används för tryckimpregnerat trä på altaner, staket, utemöbler, pallkragar, bryggor eller obehandlat virke utomhus.
Applicering: 
Pensel, Penselborste, Roller, Spruta
Antal appliceringar: 
1-2 appliceringar
Torktid: 
Några dagar till veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Räcker till: 
6-10 m²/liter (mycket uttorkat trä behöver mer produkt)
Storlekar: 
1L, 3L, 10L

Förhindrar uttorkning och sprickbildning
Auson Tjärolja förhindrar att träet torkar ut, börjar spricka och suga åt sig vatten. Den förlänger virkets nedbrytningsprocess och träets grå nyans bevaras, istället för att det blir svart med åren.

Passar impregnerat och obehandlat trä
För tryckimpregnerat trä som altaner, staket, utemöbler, pallkragar, bryggor och för obehandlat virke utomhus där ytan kräver en lågviskös tjärprodukt är Auson Tjärolja perfekt. Den ger ett hållbart skydd och en stilren yta med ett tydligt trämönster. En behandlad altan håller sig fin länge, och det räcker att behandla träet vartannat eller vart tredje år. 

Tjäroljan är mörk vid målning men kulören försvinner efterhand som UV-strålarna bryter ner trätjäran på ytan. Processen kan ta upp till några månader innan hela ytan återgått till den kulör den hade innan behandling. 

Använd pensel, roller eller spruta
Auson Tjärolja kan appliceras både med pensel, roller eller spruta. Har du flera burkar, blanda dem med varandra då kulören kan skilja sig något mellan olika batcher.