Gammeldags Trälut utan kalk

För inomhusbehandling av nyslipade trägolv, paneler, möbler m.m. av furu, gran, lärk. Gammeldags Trälut utan kalk används som förbehandling vid infärgning med pigmenterad olja eller hårdvaxolja.
Applicering: 
Pensel, Roller
Idealisk för: 
Räcker till: 
6-8 m²/liter vid 1 applicering
Produkttyp: 
Storlekar: 
1L, 2.5L och 5L

Traditionell golvbehandling
Att behandla furu-, gran- eller andra barrträgolv med golvlut är en del av gammal svensk golvtradition. Lutbehandlingen ska alltid följas av en slutbehandling, för att skydda golvet.

Snabb och smidig
Gammeldags Trälut utan Kalk är mycket enkel att arbeta med. Efter slipning av golvet appliceras luten med en lutpensel och får torka minst 24 timmar. Inget kalköverskott behöver sedan borstas bort innan slutbehandling, så hela jobbet går mycket snabbare och smidigare än vanligt. 

Ger jämnare infärgning
Gammeldags Trälut utan kalk är färglös. Den används när ett barrträgolv ska få ny kulör. Som underlag för pigmenterad olja, oljebets, dekorvax, hårdvaxolja etc. ger den träet en djupare och jämnare infärgning men också en hårdare och tåligare yta.