spåntak

Auson Äkta Trätjära 850
Traditionellt mörkbrun ugnsbränd furutjära som passar utmärkt på moderna trähus, timmerhus, trätak, bryggor och andra träkonstruktioner utomhus. Auson Äkta Trätjära har även god inträngningsförmåga på ohyvlat virke.
Auson Trätjära Skogens Kol TA/TB
Ett gammalt välkänt beprövat skydd för trä. Auson Trätjära Skogens Kol TA/TB är mörk tjära tillverkad av kådarik tallved. Används för båtar, bryggor, byggnader, spåntak, byggnadsminnen m.m.