Auson Asfaltlagaren
Auson Asfaltlagaren

Auson Asfaltlagaren

Utprovad kall bitumenlösning med småsten. Används för att laga hål och gropar i asfalt, fylla ut vid brunnar och för att jämna av tvära kanter. Auson Asfaltlagaren kan användas året om.
Produkttyp: 
Storlekar: 
20L

Utprovad produkt
Alla asfaltvägar i Sverige har bitumen som bindemedel. Auson Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumenlösning med hög hållbarhet. Den innehåller lågaromatisk lacknafta, sten och fyllnadsmaterial.

Lagar hål och gropar i asfalten
Asfaltlagaren lagar hål och gropar i asfalten, fyller ut vid brunnar och jämnar av tvära kanter. Den kan användas året om.

Använd Auson Takprimer för bättre vidhäftning, på ytor där det kan vara svårt för Aasfaltlagaren att fästa.