Auson Takprimer
Auson Takprimer

Auson Takprimer

Tunnflytande asfaltslösning med fuktutdrivande tillsatser. Auson Takprimer används för grundstrykning av uttorkad takpapp eller betongtak. Tränger ner på djupet i underlaget, impregnerar, tätar.
Applicering: 
Pensel, Penselborste, Roller, Spruta
Idealisk för: 
Räcker till: 
2-4 m²/liter
Produkttyp: 
Storlekar: 
5L

Impregnerar och tätar
En tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser. Auson Takprimer tränger ner på djupet i underlaget, impregnerar och tätar.

Mättar uttorkade papptak
Auson Takprimer används för att grunda gamla uttorkade papptak eller betongtak, före renovering med Auson Takmassa Svart. Produkten kan även användas som förbehandling av ytor som skall fuktisoleras med Auson Kallasfalt, membranisoleras eller helklistras med papp.

Flera appliceringssätt
Auson Takprimer appliceras med borste, pensel eller roller. Den kan även sprutas och vid behov spädas med mindre mängd Auson Alifatnafta.