Auson Takmassa Svart
Auson Takmassa Svart

Auson Takmassa Svart

Fiberarmerad gummiförstärkt asfaltmassa som bildar en elastisk ogenomtränglig yta. Auson Takmassa Svart är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Används för strykning av papp-, plåt- och betongtak.
Torktid: 
2-3 h (yttorr), 12-16 h (genomtorr) vid +20°C, beroende på filmtjocklekvid
Idealisk för: 
Räcker till: 
1 m²/liter (papptak), 2 m²/liter (plåttak), mindre åtgång vid förbehandling med Auson Takprimer.
Produkttyp: 
Storlekar: 
5L, 10L
Övrigt: 
Produkten är bedömd i Sunda Hus

Fiberarmerad gummiförstärkt takmassa
Auson Takmassa Svart bildar en elastisk ogenomtränglig yta som blir mycket motståndskraftig mot alla typer av väder.

Tätar papp-, betong- och plåttak
Produkten används för strykning av papp-, plåt- och betongtak. Mycket uttorkad papp bör förbehandlas med Auson Takprimer.

Vi rekommenderar inte applicering på platta papptak där ingen avrinning sker och vattenansamling uppstår. Om den typen av tak ändå behandlas utför en strykning med Auson Takmassa Svart, armera med glasfiberväv och utför ytterligare en strykning med takmassan.

Färdig att använda
Auson Takmassa Svart levereras i färdig lättstruken konsistens. Takmassan appliceras genom sprutning, strykning med tjärborste, skrapa eller pensel. Produkten kan vid behov spädas med mindre mängd Auson Alifatnafta.