OrganoWood Trärengöring

Miljömärkt rengöringsmedel för lätt- eller grovrengöring av träytor utomhus. Perfekt för impregnerade terrasser som behöver rengöras. Används även innan behandling med OrganoWood 01 Träskydd eller 02 Ytskydd.
Antal appliceringar: 
1 applicering
Räcker till: 
250kvm lätt smutsad yta (späd 1:50) eller 125kvm hårt smutsad yta (späd 1:25)
Produkttyp: 
Storlekar: 
0.5L

Rengöringsmedel i superkoncentrat
Används för rengöring av trä utomhus t.ex. altaner och utemöbler, träplattor på balkong, lekställningar, sandlådor, odlingslådor mm. Produkten är mycket dryg och ska blandas med ljummet vatten innan rengöring. En förpackning på 0,5 liter räcker till rengöring av hela 250kvm lätt smutsad

Både till för- och underhållstvätt
OrganoWood® Trärengöring ingår i samma produktserie som OrganoWood 01 Träskydd och OrganoWood 02 Ytskydd. Produkten används i OrganoWoods träskyddssystem både till förtvätt/grovrengöring och underhållstvätt/allrengöring. Underhållstvätt rekommenderas för att undvika att smuts får fäste och påväxt sker.

Miljövänligt
OrganoWood® Trärengöring innehåller kiselmineraler och naturliga växtämnen. Produkten är märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval, listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.