OrganoWood 01 Träskydd
01 Träskydd

OrganoWood 01 Träskydd

Svenskt kiselbaserat träskydd som passar utemiljöer där skyddet behöver förstärkas ex. trädäck, staket, panel. Träskyddsmedlet förbättrar virkets motstånd mot röta och slutbehandlas med OrganoWood 02 Ytskydd. Färdig behandling på en dag.
Applicering: 
Pensel, Roller
Antal appliceringar: 
1 applicering
Torktid: 
6-10 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och RF 50%.
Räcker till: 
8-10 m²/liter vid 1 applicering
Produkttyp: 
Storlekar: 
1L, 3L, 5L, 10L

Så används produkten

OrganoWood 01 Träskydd kan användas på virke av gran eller furu som inte är förbehandlat med till exempel utomhusolja, men kan även användas på tryckimpregnerat virke som fått vädra ur. Användning på lövträ som ek eller ädelträ kan ge tillfälliga färgförändringar. Om produkten används på tryckimpregnerade trädäck, staket, panel, odlingslådor eller andra utomhusytor bör även OrganoWood 02 Ytskydd användas som ett yttre skydd för att förlänga livslängden på träskyddet. Använd alltid OrganoWood 01 Träskydd på kapsnitt, även för Organowood virke.

Marginell färgförändring på barrträ

Vid behandling av barrträ som furu eller gran förändras färgen marginellt. Däremot kan större färgförändringar ske på ek och vissa ädelträslag, återgår till normal ton efter ca 1 månad.

Miljö och hållbarhet

OrganoWood Flam- och rötskydd är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval". Innehåller inga ämnen som är klassade som miljöfarliga. Produkten har fått bedömning B av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen. Produkterna i serien är registrerade i BASTA-registret.