OrganoWood

Svenskt miljöklassat träskyddssystem för virke utomhus. Med OrganoWood® träskyddssystem är det enkelt att få en vacker och hållbar uteplats i harmoni med naturen. Behandlat trä får en ljus, len yta som blir naturligt silvergrå med minskad sprickbildning. Den patenterade tekniken imiterar naturens egen smarta kemi och är baserad på kisel som varken är skadlig för dig eller miljön. OrganoWood® träskyddssystemet förlänger livet på din uteplats, minskar behovet av underhåll och är ett hållbart alternativ till traditionell träolja och träskyddsmedel.

OrganoWood 01 Träskydd
Svenskt kiselbaserat träskydd som passar utemiljöer där skyddet behöver förstärkas ex. trädäck, bryggor, staket, panel. Träskyddsmedlet förbättrar virkets motstånd mot röta och slutbehandlas med OrganoWood 02 Ytskydd. Färdig behandling på en dag.
OrganoWood 02 Ytskydd
Skyddar mot väder och vind, skapar ett vackrare virke med högeffektiva vattenavvisande egenskaper. Slutbehandling för ytor behandlade med OrganoWood 01 Träskydd eller OrganoWood virke.
OrganoWood Trärengöring
Miljömärkt rengöringsmedel för lätt- eller grovrengöring av träytor utomhus. Perfekt för impregnerade terrasser som behöver rengöras. Används även innan behandling med OrganoWood 01 Träskydd eller 02 Ytskydd.