Auson Dalbränd Trätjära 773
Auson Dalbränd Trätjära 773

Auson Dalbränd Trätjära 773

Extra fin gyllenbrun ungsbränd tjära framställd i lägre temperaturer från kådrik furuved. Auson Dalbränd Trätjära 773 blir lasyrliknande med tiden. Den används vid högt ställda krav på behandling av husfasader, spåntak, båtar och av veterinärer ex. för vård av hovar och klövar.
Applicering: 
Pensel, Spruta
Antal appliceringar: 
2 appliceringar
Torktid: 
Torkar inte utan sugs in i materialet, varefter ytan känns torr. Detta kan ta från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Räcker till: 
2-4 m²/liter 1:a applicering (beroende på underlag), 4-8 m²/liter 2:a applicering (beroende på underlag)
Produkttyp: 
Storlekar: 
1L, 3L, 10L

Extra fin gyllenbrun tjära
Ungsbränd tjära framställd i lägre temperaturer från kådrik furuved. Auson Dalbränd Trätjära 773 Har en fin gyllenbrun kulör, låg beckhalt samt hög hartshalt och renhet. Den blir lasyrliknande med tiden.

Används för trä och av veterinärer
Auson Dalbränd Trätjära 773 kan användas på trä som tidigare blivit behandlad med trätjära samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m.m. Den används framför allt vid högt ställda krav på behandling och även veterinärt vid ex. vård av hästhovar och klövar.

Späd för snabbare inträngning
Vi rekommenderar att späda tjäran med balsamterpentin för snabbare inträngning i träet och minskad klibbighet. Man kan även späda tjäran med rå eller kokt linolja för att få produkten mer torkande. Ett gammalt recept för träbestrykning är lika delar Dalbränd Trätjära, balsamterpentin och kokt eller rå linolja.

Måla med pensel. Auson Dalbränd Trätjära 773 går även att spruta efter uppvärmning eller spädning.