Auson Äkta Trätjära 850
Auson Äkta Trätjära 850

Auson Äkta Trätjära 850

Traditionellt mörkbrun ugnsbränd furutjära som passar utmärkt på moderna trähus, timmerhus, trätak, bryggor och andra träkonstruktioner utomhus. Auson Äkta Trätjära har även god inträngningsförmåga på ohyvlat virke.
Applicering: 
Pensel, Spruta
Antal appliceringar: 
2 appliceringar
Torktid: 
24-48 h (övermålningsbar). Torr från några dagar till veckor beroende på väder, hyvlat eller ohyvlat virke, träslag, skikttjocklek på färg och hur väl tjäran har kunnat tränga in i träet.
Miljödatabas: 
Räcker till: 
2-4 m²/liter 1:a applicering (beroende på underlag), 4-8 m²/liter 2:a applicering (beroende på underlag)
Produkttyp: 
Storlekar: 
1L, 3L, 10L

Mörk ugnsbränd furutjära
En traditionellt ugnsbränd furutjära tillverkad av kådrik furuved. Auson Äkta Trätjära 850 har mörk färg vilket står för högsta kvalitet. Den har god inträngningsförmåga, även på på ohyvlat virke. Ett gammalt recept för träbestrykning är en tredjedel av vardera Äkta Trätjära, terpentin och kokt/ rå linolja.

Inte bara för trä
Trätjäran kan användas på trä som tidigare blivit behandlad med trätjära, järnvitriol och slamfärg samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m.m.

Auson Äkta Trätjära 850 har dessutom läkande egenskaper och fungerar bra på bl.a. hästhovar och klövar. Den används även för farmaceutiska ändamål och ingår bl.a. i schampo, tvål och i salvor mot allergiska utslag, psoriasis, eksem etc.

Målas med pensel eller spruta
Pensel används för målning med Äkta Trätjära, men den går även att spruta efter uppvärmning eller spädning med Auson Balsamterpentin. Man kan också späda tjäran med Auson Rå Linolja eller Auson Kokt Linolja för att få den mer torkande.